Dodacie lehoty

Legenda:

Lehota na odoslanie objednávky
Lehota na doručenie objednávky

Udalosti:

Vytvorenie objednávky - doručenie potvrdzovacej správy o prijatí objednávky
Začiatok doručovania - doručenie potvrdzovacej správy o začiatku expedície
Doručenie objednávky - doručenie produktu nakupujúcemu (podľa informácií o sledovacom čísle)

Kde sa o lehotách dozviem?
  • Všetky lehoty sú uvedené pri každom produkte.

Môžu sa lehoty po vytvorení objednávky meniť?
  • Nie. Zverejnené lehoty v dobe vytvorenia objednávky nie je možné meniť.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Možnosti zrušenia objednávky a odstúpenia od zmluvy

Možno zrušiť objednávku
Nie je možné zrušiť objednávku, pokiaľ nedôjde k prekročeniu max. lehoty na odoslanie objednávky
Nie je možné odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nedôjde k prekročeniu max. lehoty na doručenie objednávky
Možno odstúpiť od zmluvy
Vytvorenie objednávky. Doručenie potvrdzovacej správy o prijatí objednávky
Spracovanie zásielky. Zmena stavu zásielky na "Spracovávané"
Začiatok doručovania - doručenie potvrdzovacej správy a začiatku expedície
Doručenie produktu nakupujúcemu (podľa informácií o sledovacom čísle)
Koniec lehoty na odstúpenie od zmluvy - 15. deň po doručení produktu

Prečo v niektorých časových úsekoch nemožno zrušiť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy?
  • V oranžovom úseku nemožno objednávku zrušiť, pretože je už fyzicky spracovávaná, tj balená, odovzdávaná dopravcovi, apod., teda ju nemožno zrušiť, pretože už nemožno zabrániť jej odoslaniu.
  • Vo žltom časovom úseku nemožno zo zákona odstúpiť od zmluvy, pretože ešte nedošlo k doručeniu objednávky, tj prevzatiu tovaru kupujúcim. Doručovací proces už nie je možné zastaviť.